Om mig


Anna och hallon

Välkommen !

Anna Visala heter jag som driver företaget och som verkligen älskar trädgård, redan innan jag läste till trädgårdsingenjör.

Efter att ha jobbat många år med olika människors trädgårdsfrågor förstod jag att det finns ett behov av pedagogiska, glada och kompetenta trädgårdsmästare som kan ge både svar på tal på ett roligt sätt, och samtidigt inspirera till att tänka nytt. En annan insikt var att många människor väljer att lägga dekorationssten över stora delar av sina trädgårdar, istället för att välja marktäckande växter.

Därför är mitt främsta mål, både med mina föreläsningar och ute hos kunder, att visa, inspirera och sprida kunskap kring ett grönt alternativ, ett alternativ som både kan vara lättskött, vackert hela året,gynna den biologiska mångfalden och samtidigt kväva ogräs. Mer kunskap om växter, helt enkelt!

Suculenter i sluttning mot syd

Gedigen utbildning och erfarenhet

I den gröna och omväxlande trädgårdsbranschen har jag på olika sätt varit verksam i drygt 15 år. I botten är jag examinerad trädgårdsingenjör vid SLU i Alnarp, med inriktning mot odling. Universitetet gav mig en gedigen och pålitlig kunskap kring bland annat växtskydd, trädvård, stor växtkännedom, ståndortsanalys, odling och markkemi.

Jag har läst utökad växtkännedom i Finland, eftersom perenner, träd och buskar och hur man kan kombinera dessa, fascinerar mig. Jag har sedemera arbetat med stadsodlingsprojekt i Malmö, designat utemiljöer och jobbat som växtförsäljare.

Ett av mina drömjobb var som trädgårdsarbetare i tre olika terapiträdgårdar i Göteborg. Trädgårdarna var designade för äldre människor med demenssjukdom och härifrån har jag lärt mig mycket kring trädgårdsdesignens syfte och vad den kan fylla för funktion. Jag har över åren även jobbat mycket med vanlig skötsel, beskärning och trädgårdsrådgivning.

Och ja, trädgård är det absolut bästa jag vet! Kul att du tittat in och välkommen hit!

Gröna, energiska och glada hälsningar från Anna Visala