RUT-avdrag


Många av tjänsterna jag erbjuder är förmånliga för dig eftersom du kan nyttja RUT-avdraget. Sedan 2017 har Skatteverket utökat antalet avdragsgilla tjänster.

Jag drar direkt av halva summan på arbetet jag utför på din faktura om du är privatperson och:

 • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
 • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för rot- och rutarbete.
 • Äger småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten där arbetet har utförts.

Avdrag medges för:

  • Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • Klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Inget avdrag medges för:

 • Planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta.
 • Anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.

För mer information, kika in på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete