Beskärning av träd och buskar


Vad? Jag erbjuder beskärning vid rätt tidpunkt, med rätt redskap och på rätt sätt, av dina träd och buskar.

När? Beskärning av prydnadsträd utför jag under hela året utom på våren, eftersom savstigning och lövsprickning sker då. Beskärning av äldre fruktträd utför jag under sensommaren i slutet av juli till slutet av november, in i december. Uppbyggnadsbeskärning av yngre fruktträd sker på våren.

Pris: 750 kr/timme, inkl. moms, 375 kr/timme inkl. moms med RUT-avdrag. (Från och med 1 augusti 2016 gäller RUT-avdraget på all beskärning) Framkörningsavgift på 250 kr tillkommer. Ska jag ta med mig och tippa grenarna kostar det 300 kr extra.

Varför beskär man prydnadsträd och fruktträd?

Beskärning av prydnadsträd gör man i första hand för att bygga upp en stabil krona och ge den en vacker form med välriktade grenar.

Träd med genomgående stam behöver sällan beskäras och hit bland andra hör linden, lärken och boken. Träd med förgrenad krona uppbyggnadsbeskär man genom att klippa av konkurrerande toppskott och således välja ut en stam som får agera huvudstam och dra trädet uppåt. Hit hör bland andra eken och hästkastanjen.

Man beskär också grenar som utsatts för skada, som riskerar att falla ned, eller som korsar och skaver på andra grenar. Även grenar som växer inåt kronan vill man ta bort.

 

Anna Visala beskärning

Med rätt kunskap och med rätt verktyg beskär jag dina träd.

 

Försök i möjligaste mån att köpa träd som i sina adulta ålder når en höjd och bredd du har plats till – en beskärning lämnar alltid en såryta som kan var inkörsport för sjukdomar.

Beskärning av fruktträd sker under sensommaren och man beskär först och främst för att få ljus in i kronan så att frukten kan utvecklas maximalt.

Man beskär också gamla fruktträd som vuxit igen och har ett virrvarr av grenar, men viktigt att tänka på då är att inte ta alla grenar man vill på en gång. Trädet kommer då svara denna stympning genom att i panik skjuta upp en mängd vattenskott som kan försörja rotsystemet. Därför beskär jag en liten andel grenar varje år och upprepar detta under flera år.

Beskärning av buskar sker för att bygga upp en vacker och tät buske, för att få fler blommor genom att bädda för nya alerta skott och att undvika en risig och livstrött buske.

De allra flesta buskar går bra att beskära under vårvintern, med undantag för klätterhortensia, magnolia (som sällan behöver beskäras ö.h.t.) och alla vårblommande buskar, som man hellre beskär efter blomningen.

Beskära fruktträd