Vad gör en trädgårdsdesigner / trädgårdsarkitekt?


Här reder vi ut de olika begreppen och tipsar om vad du ska tänka på när du vill anlita en person som ska ge dig idéer till din trädgård.

En trädgårdsdesigner och en trädgårdsarkitekt är mer eller mindre två ord på samma sak. På SLU kan man genom en treårig universitetsutbildning, utbilda sig till trädgårdsingenjör med inriktning antingen mot odling eller design.

Har man en examen från dessa kan du vara säker på att personen genomgått en ordentlig utbildning. Det finns även kortare utbildningar på andra skolor där du kan bli diplomerad trädgårdsarkitekt, även det ett bevis på att du fått utbildning inom trädgårdsdesign och växtkunskap.

 Vad gör en trädgårdsdesigner/trädgårdsarkitekt?

Det en trädgårdsingenjör, trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt kan hjälpa dig med är att designa, planera och gestalta din trädgård utefter dina behov och önskemål genom att;

  • Efter din trädgårds förutsättningar ge en övergripande eller detaljerad ritning/skiss med idéer på former och struktur som lyfter din trädgård.
  • Med omsorg och efter trädgårdens olika ståndorter och läge, samt med känsla för form och färg, rita in växter som kommer att trivas hos dig.
  • Att förmedla en annan syn på trädgården och de olika trädgårdsfunktionerna, full med möjligheter istället för begränsningar.
  • I vissa fall rita in och ge förslag på även hårdgjorda ytor.
  • I vissa fall ge dig värdefulla tips kring plantering, odling, anläggning, byggnationer och så vidare.
  • I vissa fall även anlägga trädgården.
  • Visala Trädgård är utbildade på SLU i Alnarp och erbjuder alla tjänster som ovan.

Vårt tips om du ska anlita en trädgårdsdesigner

De som jobbar med att formge trädgårdar åt privatpersoner och företag har ofta mångårig erfarenhet inom den gröna branschens många olika grenar. Det viktigaste är att personkemin mellan dig och personen som ska formge din trädgård, stämmer.

Att personen är lyhörd för dina önskemål, så att det blir som du vill ha det. Fråga efter referenser och gå främst på rekommendationer. Kom också ihåg att det inte kostar något att ta hem en trädgårdsdesigner för ett förutsättningslöst möte – utnyttja det och känn efter. En duktig trädgårdsdesigner/ingenjör/arkitekt gör ett mycket grundläggande arbete och har omfattande växtkunskap, och ritar in växter för en hållbar trädgård på lång sikt.

Andra begrepp

Hortonom blir man på SLU under fem år och utbildningen innebär att man blir specialiserad på växternas biologi, sjukdomar och så vidare, främst för yrkesmässig trädgårdsodling (det vill säga trädgårdsväxter).

Arborist är detsamma som trädvårdsspecialist och innebär vård av träd i bebyggda miljöer, främst genom olika sorters beskärning.

Landskapsingenjör får du kalla dig om du vid SLU har genomgått den femåriga landskapsingenjörsutbildningen. En landskapsingenjör planerar och utformar främst platser i staden, som olika vägmiljöer, torg, parker, rekreationsområden, och andra anläggningar. De har också inverkan på projektering, skötsel, förvaltning och anläggning av stadens olika rum.

Landskapsarkitekt läser du också till på SLU under fem år och utbildningen liknar landskapsingenjörsutbildningen med skillnaden att man arbetar idébaserat och väger in människans roll i ett hållbart samhälle. Man kan skapa parker, landskap och trädgårdar, men också naturlandskap. Landskapsarkitekter är ofta också med och planerar utformning av den yttre miljön när nya stadsdelar växer fram.

En florist jobbar mer eller mindre uteslutande med att komponera snittblommor och krukväxter.

rita trädgård