vintergrönt beskärning

När beskär man häcken och träden?


Om man är osäker på när man ska beskära sina träd och buskar kan man alltid beskära dem under juli, augusti eller september, den så kallade JAS-perioden. Då är träd och buskar biologiskt sätt inne i sin vegetationsperiod och såren läker som bäst. Men ingen regel utan undantag; vänta gärna med att beskära fruktträden till efter skörden. Äpple och päron kan även beskäras under vårvintern.

Är man under vinter,- och vårkanten riktigt sugen på att gå loss med häcksaxen, sekatören eller grensågen, så går det utmärkt ända fram till mars-april, beroende på när våren slår ut. Då finns det egentligen bara ett fåtal undantag: Stenfruktträd som plommon, körsbär, persikor, aprikoser och så vidare, beskär man alltid efter skörd, annars är risken att de drabbas av bakteriesjukdomen gummiflöde, vilket innebär att vätska tränger ur. Över huvud taget behöver man inte beskära sina stenfruktträd frekvent alls. De reder sig ofta bra själva. Det finns även andra träd som absolut inte bör beskäras under våren, då sav och därmed energi, rinner ur ur sårytorna. Till dessa hör avenbok, klätterhortensia, valnöt, vingnöt, vinstockar, lönn, björk och gulved. Man brukar heller inte beskära hästkastanj, magnolia och tulpanträd förrän under JAS-perioden, om man över huvud taget måste beskära dem. Rosor kan putsas efter blomning eller klippas under vårvintern runt april.

beskära plommonBuxbom beskärs i juni och en gång till under september. Idegran går bra att beskära under våren och i september och bryter gärna nya skott och går därför att beskära hårt. Andra barrväxter som tuja, gran, tall och cypress är det lämpligt att ta både under våren och i september. Tänk på att dessa har svårt att bryta nya skott från gammal ved, så man putsar bara årligen årstillväxten. Gran och tuja klipper man först av på höjden när de nått den höjd man vill ha, eftersom de annars inte blir högre.

När beskärs häcken?

Måbär, oxbär, kornell, häggmispel, karagan, berberis, schersmin, rönnspirea, smällspirea, snöbär, liguster, syrener och tok beskärs under vårvintern, och innan midsommar kan man sedan göra en finputsning.

Forsythia och spirea brukar man beskära efter blomningen.

Tänk på att det viktiga alltså egentligen inte är när man beskär, utan hur man beskär. Klipp aldrig av grenkragen, klipp intill en annan gren eller nere vid markytan, klipp intill ett nytt skott om du klipper en gren mitt av, ta i största möjliga mån bara bort grenar som skaver mot andra, grenar som växer inåt eller döda grenar. Beskär du ett träd med fruktträdskräfta bör du rödsprita sekatören eller sågen mellan varje snitt. Använd vassa kvalitetsverktyg, då blir både träd och plånbok glada i längden. Till sist, det är alltid bäst att bara behöva använda sig av sekatör. Grenar som är riktigt tjocka och kräver såg tar många år på sig att valla över såret, och öppna sårytor är inkörsport för svampangrepp som på sikt försvagar trädet eller busken.

Lycka till och ring om du har några funderingar kring dina växter, på 073 68 13 213vintergrönt beskärning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *